Dom Pomocy Spo�ecznej w Bartoszycach
Sobota, 6 marca 2021 roku , imieniny: Jordana, Marcina, Rży
Witamy na stronie Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach
Stowarzyszenie PDF
czwartek, 09 czerwca 2011 00:28
Z inicjatywy Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach w 2010r. powołano STOWARZYSZNIE DAR PRZYMIERZA NA RZECZ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU, PRZEWLEKLE I SOMATYCZNIE CHORYCH W BARTOSZYCACH ( KRS:0000369860) , którego celem jest wspieranie zadań Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji oraz polepszenia warunków socjalno-bytowych . Stowarzyszenie działa na rzecz osób w podeszłym wieku , przewlekle i somatycznie chorych.

Do celów osi priorytetowej należą:
-wzmacnianie poczucia wartości społecznej , wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności osób starszych dla dobra społecznego,
-tworzenie warunków do współuczestniczenia ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta,
-rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw, działań sprzyjających poszanowaniu osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych ,
-prowadzenie oświaty zdrowotnej,
-wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
-rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy i wspierania osób
w podeszłym wieku i niepełnosprawnych ,
-tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej społeczności,
-tworzenie i prowadzenie domów pomocy społecznej, środowiskowych domów, hoteli i mieszkań chronionych, hospicjów,
-tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

W obecnej chwili Stowarzyszenie planuje rozszerzyć swoją działalność i stać się organizacją pożytku publicznego.
Poprawiony: poniedziałek, 04 lipca 2011 11:15
 
Copyright (C) 2011-2013 Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Realizacja: Pixman.pl